RTD調理模塊
ASC-1321采集卡是儀為科技完全自主研發的8通道高精度RTD溫度變送調理模塊...
ASC-1018調理平臺
ASC-1018平臺是儀為科技完全自主研發的新一代高精度信號調理平...
熱電偶調理模塊
ASC-1311采集卡是儀為科技完全自主研發的8通道多功能熱電偶變...
隔離濾波放大調理模塊
ASC-1221采集卡是儀為科技完全自主研發的8通道隔離濾波放大模...